Política de Privacitat

A Europa i a Espanya existeixen normes de protecció de dades pensades per protegir la seva informació personal d’obligat compliment per a la nostra entitat.

Per això, és molt important per a nosaltres que entengui perfectament què anem a fer amb les dades personals que li demanem.

Així, serem transparents i li donarem el control de les seves dades, amb un llenguatge senzill i opcions clares que li permetran decidir què farem amb la seva informació personal. Per favor, si una vegada llegida la present informació li queda algun dubte, no dubti a preguntar-nos.

¿Qui som?

Denominació: Consell Local de la Joventut d’Ontinyent – CLJO

CIF: G-46984381

Activitat principal: El Consell Local de la Joventut d’Ontinyent – CLJO es el màxim òrgan de representació dels joves d’Ontinyent. Es constitueix com a corporació pública sectorial de base privada amb personalitat jurídica pròpia, amb plena capacitar d’obrar per al compliment del seus fins i sense ànim de lucre. 

Domicili social: Carrer Joan XXIII , 10 baix, 46870, Ontinyent, Vàlencia.

Telèfon de contacte: 96 238 37 51 / 621 25 17 61

Correu electrònic de contacte: conselljoventut@gmail.com

Página web: www.joventutontinyent.com

El Consell Local de la Joventut d’Ontinyent – CLJO li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’Usuari a la web i, en compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el RD 1720/2007 de 21 de desembre i restant normativa d’aplicació, li informa que les teues dades estan segures ací.

Per a què utilitzarem les teues dades?

Amb caràcter general, les teues dades personals seran usades per poder relacionar-nos amb tú i poder prestar-te els nostres serveis. Així mateix, també poden ser usats per a altres activitats, com enviar-te publicitat o promocionar les nostres activitats.

Totes les dades de caràcter personal facilitades al Consell Local de Joventut d’Ontinyent- CLJO seran tractades per aquest, d’acord amb la LleiLlei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre i quedaran incorporades en el fitxer ‘Usuaris de la pàgina web’, creat i mantingur sota la resposabilitat del Consell Local de la Joventut d’Ontinyent – CLJO el qual ha estat degudament registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per què necessitem usar les teues dades?

Les seves dades personals són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar-li els nostres serveis. Les dades son recaptades amb les següents finalitats:

  1. Gestió, estudi i resolució de consultes.
  2. Enviament de publicitat i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.

Qui coneixerà la informació que li demanem?

Amb caràcter general, només el personal del Consell Local de la Joventut d’Ontinyent que estiga autoritzat podrà tener coneixement de la informació que et demanem.

D’igual manera, podran tenir coneixement de la teua informació personal aquelles entitats o associacions que necessiten tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-te els nostres serveis. Així per exemple, la nostra entitat bancària coneixerà les teues dades si el pagament dels nostres serveis es realitza mitjançant targeta o transferència bancària.

També tindran coneixement de la teua informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les teues dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Per exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superen una determinada quantitat de diners.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seua informació personal a altres entitats, li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir referent a això.

Com protegirem les teues dades?

En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació dels mateixos, d’acord amb l’establert en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

El Consell Local de la Joventut d’Ontinyent – CLJO es compromet a protegir la informació confidencial a la qual tinga accés.

Enviarem les teues dades a altres països?

Al món hi ha països que són segurs per a les teues dades i uns altres que no ho són tant. Així per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per a les teues dades. La nostra política és no enviar la seva informació personal a cap país que no sigui segur des del punt de vista de la protecció de les teues dades.

En el cas que, amb motiu de prestar-li el servei, sigui imprescindible enviar les teues dades a un país que no sigui tan segur com Espanya, sempre li sol·licitarem prèviament el seu permís i aplicarem mesures de seguretat eficaces que redueixin els riscos de l’enviament de la seva informació personal a un altre país.

Durant quant temps conervarem les teues dades?

Conservarem les teues dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. 

Quins són els seus drets de protecció de dades?

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si anés incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat. Aquest dret es diu “portabilitat” i pot ser útil en determinades situacions. Per sol·licitar algun d’aquests drets, haurà de contactar amb el Consell Local de Joventut d’Ontinyent – CLJO.

Per saber més sobre els seus drets de protecció de dades, pot consultar la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

L’Usuari de la pàgina web del Consell Local de la Joventut d’Ontinyent certifica que és major de 14 anys i que per tant posseeis la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seues dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb ñ’establert en la present Politica de Privacitat.

L’Usuari pot, a tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seues dades personales així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades. enviant un correu electrònic a conselljoventut@gmail.com, on consten clarament les dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar-se còpia del seu DNI/NIF o document que acrediti la seva identitat.

L’Usuari autoritza al tractament automatitzat de les dades personales subministrades en els termes indicats al polsar en el botó ‘Enviar’ que es troba després del formulari de recollida de dades.

Desplaça cap amunt
Open chat
1
Scan the code
CLJO
Hola, som el CLJO👋
En què podem ajudar-te?