Política de Protecció de Dades

En compliment de l’art. 10 de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (*LSSICE), se exposen a continuació les dades identificatives de l’entitat.

Denominació: Consell Local de la Joventut d’Ontinyent – CLJO

CIF: G-46984381

Activitat principal: El Consell Local de la Joventut d’Ontinyent – CLJO es el màxim òrgan de representació dels joves d’Ontinyent. Es constitueix com a corporació pública sectorial de base privada amb personalitat jurídica pròpia, amb plena capacitar d’obrar per al compliment del seus fins i sense ànim de lucre. 

Domicili social: Carrer Joan XXIII , 10 baix, 46870, Ontinyent, Vàlencia.

Telèfon de contacte: 96 238 37 51 / 621 25 17 61

Correu electrònic de contacte: conselljoventut@gmail.com

Página web: www.joventutontinyent.com

Condicions generals d’ús

Aquest lloc web ha sigut creat per l’entitat Consell Local de la Joventut d’Ontinyent – CLJO, amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d’aquest Avís legal, es pretén regular l’accés i ús d’aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s’accepten els següents termes i condicions:

  • L’accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conéixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella.
  • L’accés a aquest lloc web i l’ús de la informació que els usuaris facen, serà responsabilitat exclusiva d’aquests. En cap cas podem admetre cap mena de responsabilitat sobre els resultats de la seua actuació sobre la base del publicat en la nostra pàgina web.
  • L’accés a aquest lloc web no suposa entaular cap mena de relació comercial i/o contractual entre el Consell Local de la Joventut d’Ontinyent – CLJO i l’usuari.
  • El titular del lloc web ofereix serveis que es trobaren sotmesos a unes condicions particulars pròpies, que, segons els casos pot ser que substituïsquen, completen i/o modifiquen les enunciades en la present pàgina web, i sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret i es farà el corresponent contracte de prestació de serveis.

Propietat intel·lectual i industrial

El Consell Local de la Joventut d’Ontinyent – CLJO es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús del lloc web www. joventutontinyent. com, comunicant-se les modificacions amb la seues mera publicació en el lloc web. 

El Consell Local de la Joventut d’Ontinyent – CLJO, és titular per si o com a cessionari, de tots els drets de propietat intel·lectual de la pàgina web www. joventutontinyent. com, de tots els seus elements identificatius, ja siguen visuals o auditius, quedan expressament prohibida qualsevol reproducció, distribuició i /o comunicació pública sense un consentiment previ. 

Desplaça cap amunt
Open chat
1
Scan the code
CLJO
Hola, som el CLJO👋
En què podem ajudar-te?